ตัวอย่างปกหนังสือ"สุญญตา"


สุญญตา

(สิ่งทั้งหลายไม่ได้มีอยู่จริง)

                    

เรียบเรียงโดย

เตชปัญโญ ภิกขุ
ถ้าต้องการปริ้นเนื้อหาจากหนังสือ "สุญญตา"เล่มนี้ ให้เป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์ โดยใช้โปรแกรม PDF คือปริ้นโดยใช้กระดาษ A4 จำนวน 8 แผ่น โดยไม่ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบใดๆ (คือปริ้นทั้งสองหน้าโดยจับคู่กันให้ถูกต้อง เช่น แผ่นที่ 1 หน้า A คู่กับแผ่นที่ 1 หน้า B , แผ่นที่ 2 หน้า A คู่กับแผ่นที่ 2 หน้า B เป็นต้น ไปจนครบทั้ง 8 แผ่น ระวังอย่าให้กลับหัวกลับหางและระวังอย่าให้ล้นหน้ากระดาษด้วย) แล้วนำมาเรียงเลขหน้าให้ต่อเนื่องกัน (คือจาก 1,2,3,4 เป็นต้น ไปจนถึงหน้า 14,15 แล้วหน้าที่เหลือก็จะเรียงต่อกันเอง) และพับครึ่ง แล้วใช้ลวดแม็กเจาะตรงกลางของสันหน้าปก 2 ตัว หรือใช้เชือกผูก ก็จะกลายเป็นหนังสือที่เรียงหน้าไว้แล้วสมบูรณ์เหมือนหนังสือเล่มเล็กๆ หรือเหมือนสมุดเล่มบางๆ ก็ดาวน์โหลดไป save ไว้ปริ้นได้เลยที่ลิ้งค์ด้านล่างนี่


1A --1B
2A --2B
3A --3B
4A --4B
5A --5B
6A --6B
7A --7B
8A --8B

*********************


Free Web Hosting